Podpora uporabnikom
T: 01 / 600 10 50
E: info@zabec.net
Delovni čas

Nagradna igra Marin Medak: Odprava preveslati južni Mediteran

Zabec podarja registracijo .si domene za eno leto

Pogoji nagradne igre za domeno .si

 • Nagradna igra poteka na: https://www.facebook.com/marin.kajak
 • Nagrada: Podarimo registracijo .si domene za eno leto.
 • Registracijo morate opraviti do 06.03.2015, v nasprotnem primeru nagrada zapade.
 • Nagrade ni mogoče zamenjati, podariti ali izplačati v gotovini.
 • Domeno registrirate na naši spletni strani. V kolikor bo domena registrirana po 06.03.2015, artikel ne bo kupljen v akciji ampak po ceni, ki je navedena na rednem ceniku. Akcija je veljavna za enoletno registracijo, akcija ne velja za podaljšanje. Popusti se ne seštevajo. 
 • Nagradna igra poteka od petka (20.02.2015) do ponedeljka (23.02.2015, do 10 ure).
 • V žrebu za nagardno igro lahko sodelujejo samo tisti, ki pravilno odgovorijo na vsa tri zastavljena vprašanja. Ena oseba lahko zadane samo eno nagrado.
 • Namen nagradne igre je promocija odprave preveslati južni Mediteran.
 • Nagradna igra se bo izvedla izključno samo na Facebook strani Marin Medak.
 • Po žrebu bodo izžrebanci na Facebooku pozvani, da na zapisane maile sporočijo svoje podatke. V kolikor se izžrebanec ne bo javil v roku 3 dni, ni več upravičen do nagrade.
  Nagrada se v tem primeru ne podari.
  V primeru, da nagrajenec noče izkazati svoje identitete ali poda napačno, izgubi pravico do nagarde.
 • Za vse ostale podrobnosti bodo nagrajenci obveščeni po elektronski pošti.
 • Če sodelujoči odgovori na nagradno vprašanje več kot enkrat, vstopi v žreb samo enkrat, ne pa tolikokrat kolikokrat je podal odgovor. Če sodelujoči prvič odgovori napačno, drugič pa pravilno (ali obratno) se šteje prvi  odgovor, ki ga je podal.
 • Žrebanje bo potekalo v ponedeljek (23.02.2015) ob 10 uri v poslovnih prostorih zabec.net. Nagrajenci bodo napisani na listek, ta bo šel v boben za žrebanje.
 • Žrebanje bo posneto, tako, da si ga bodo lahko sodelujoči tudi ogledali na Facebook strani Marin Medak.
 • Zapisnik žreba se bo hranil tudi pri zabec.net. Zapisnik podpišejo vsi čalni (3) komisije.
 • Nagarjenci bodo objavljeni na Facebook strani Marin Medak.
   
 • Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 40 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.
   
 • Organizator ima pravico izključiti iz nagradne igre osebo, ki da žaljive ali druge neprimerne komentarje. Prav tako pa jo ima pravico prijaviti pristojnim organom.
   
 • V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so zaposlene pri Zabec.net, ne smejo sodelovati v nagradni igri.
   
 • Uporaba in varovanje osebnih podatkov
  Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).
  Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljavec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:
  izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
  - obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
  - objava nagrajencev na Facebook strani Marin Medak;
  -objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja
  vsem sodelujočim;
  - statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
  - izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
  Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.
  Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (ali na e-poštni naslov info@zabec.net).
  Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega.
  Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma, kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.
  Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.
  Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:
  - potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
  - omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
  - posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
  - dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
  - izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

 

 • Preklic sodelovanja
  Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da poda v komentar pod nagradno igro, da v njen ne želi več sodelovati. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi in izbriše iz komentarjev za nagardno igro.
   
 • Reševanje pritožb
  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega, po potrebi pa tudi druge udeležence.